De Jong Zuurmond

Hoofdkantoor:
Beesd

(Nederland)

Hoofdkantoor:
Beesd

De Jong Zuurmond verleent lange termijn infrastructuur onderhoudsdiensten voor snelwegen, provinciale en gemeentelijke wegen en binnenwateren. De onderneming levert zowel vast onderhoud (grasmaaien, schoonmaken etc.) als variabel onderhoud (asfaltvervanging, viaduct onderhoud etc.). Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Het bedrijf werkt met langlopende, meerjarige contracten, die verkregen worden via publieke aanbestedingen. De Jong Zuurmond is in 2015 door Foreman gekocht van Royal Boskalis Westminster.

Exit:

In 2018 is De Jong Zuurmond verkocht aan een private equity investeerder, in samenwerking met het zittende management.

Toegevoegde waarde Foreman:

Foreman heeft de onderneming ondersteund bij de professionalisering van de organisatie en er is ingezet op verbreding van het managementteam. Tevens zijn er twee gerichte acquisities gedaan om de capaciteiten in nat-onderhoud te versterken en om elektrotechnisch onderhoud toe te voegen aan het dienstenpakket. Daarnaast is geïnvesteerd in verschillende initiatieven gericht op o.a. duurzaamheid, innovatie, verhuur en data-driven assetmanagement. Tijdens de investeringsperiode is de onderneming door zowel autonome als acquisitieve groei verdubbeld qua omzet en bijna verdrievoudigd qua winstgevendheid.

website:

nl_NL