Guido ter Kuile

Founding Partner
Amsterdam

Guido werkte in banking en consultancy alvorens hij in 1999 voor eigen rekening en risico ging adviseren en investeren. Eenmaal zelfstandig gebruikte hij zijn brede juridische, financiële én fiscale kennis om tal van bedrijven, waarvan een aantal in zwaar weer, tot volle bloei te laten komen. Guido houdt ervan om nieuwe situaties te doorgronden en zijn denkwerk vervolgens met anderen in de praktijk vorm te geven, daarbij gebruikmakend van zijn diverse ervaring als ondernemende investeerder.

nl_NL