Orangefield Group

Hovedsæde:
Amsterdam

(Holland)

Hovedsæde:
Amsterdam

Orangefield Group er en global udbyder, der hovedsageligt leverer administrationsserviceydelser inden for forretningsaktiviteter, bogholderi, kreditvæsen, fast ejendom og fondsstyring. I 2007 blev virksomheden med støtte fra Foreman udskilt som selvstændig virksomhed fra bank og forsikringsselskabet ING Group.

Udtrædelse:

I 2012 blev Orangefield Group solgt til en private equity-investor i tæt samarbejde med ledelsen. I mellemtiden er Orangefield blevet en del af Vistra Group, en af verdens største forvaltningsinstitutter.

Foreman som merværdi:

Foreman støttede ledelsen i at øge produktiviteten i de debiterbare timer, rationalisere de indirekte omkostninger og styrke risikostyringsfunktionen. Internationaliseringen var et yderligere fokuspunkt: Antallet af geografiske lokaliteter blev organisatorisk øget fra 6 til 14 lande, og der blev iværksat 3 målrettede akkvisitioner i Europa og Asien for at udvide udbuddet af serviceydelser.

website:

da_DK