Ny succes

Nye succeser opnås som regel hurtigere med nye impulser. I den forbindelse handler det om mere finansiel slagkraft, en højere grad af viden og professionalisering af processer, systemer og teams. Hvis en virksomhed har udviklet sig godt med et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse inden for en specifik salgskanal eller i en bestemt region, dukker dette spørgsmål uvægerligt op: Hvordan skal det gå fremadrettet? Med mere end 25 års erfaring i direktør-storaktionær-overgange og i succesfulde ekspansioner af (familieejede) virksomheder ved vi, hvad forudsætningerne for vækst er.

Aktiv medindehaver

Vi stiller ikke kun kapital til rådighed, men også strategisk ekspertise og adgang til et omfattende netværk. Foreman er en aktiv medindehaver, der følger spillet fra sidelinjen. Det daglige arbejde er og bliver virksomhedsledelsens eksklusive område.

Vi fungerer som permanent sparringspartner i alle de anliggender, som (måske) holder ledelsen vågen om natten – fra strategiske emner som "buy and build", internationale ekspansioner og operative aspekter, eksempelvis ERP-implementering, til psykologiske aspekter af teamoptimering, udfyldelse af nøglepositioner og overvejelser omkring successionsplanlægning.

Foreman sætter beskyttelsen af den private sfære meget højt og agerer altid uden for rampelyset. På den måde står den virksomhed, vi investerer i, og dens folk i centrum, for det er dem, der dagligt forfølger virksomhedens mål med liv og sjæl.

Aktiv medindehaver

Vi stiller ikke kun kapital til rådighed, men også strategisk ekspertise og adgang til et omfattende netværk. Foreman er en aktiv medindehaver, der følger spillet fra sidelinjen. Det daglige arbejde er og bliver virksomhedsledelsens eksklusive område.

Vi fungerer som permanent sparringspartner i alle de anliggender, som (måske) holder ledelsen vågen om natten – fra strategiske emner som "buy and build", internationale ekspansioner og operative aspekter, eksempelvis ERP-implementering, til psykologiske aspekter af teamoptimering, udfyldelse af nøglepositioner og overvejelser omkring successionsplanlægning.

Foreman sætter beskyttelsen af den private sfære meget højt og agerer altid uden for rampelyset. På den måde står den virksomhed, vi investerer i, og dens folk i centrum, for det er dem, der dagligt forfølger virksomhedens mål med liv og sjæl.

Med fokus på mennesker og marked

Med Foreman ombord har både virksomhed og virksomhedsejer adgang til en kompetent partner, der kan følge dem på vejen mod bedre beslutninger. Vores merværdi for udviklingen af de virksomheder, vi investerer i, kan inddeles i to søjler:

1) slagkraft og bevægelsesfrihed gennem kapaciteter, ekspertise og kapital
2) professionalisering af processer gennem knowhow og innovation

Vi ved – som ingen andre – hvor der skal sættes ind for at gøre en virksomhed mere professionel. I den forbindelse satser vi ikke blot på at udvide ledelsen, men også på at konsolidere virksomhedens finansieringsmæssige forhold. Derudover har vi stor erfaring med at understøtte og varetage generationsskifte i virksomheder, der ledes af direktør-storaktionærer.

Vi bidrager aktivt til udviklingen af nye produkt-marked-kombinationer og rådgiver i forbindelse med vækstimpulser ved at identificere og omsætte en (international) overtagelsesstrategi samt de finansierings- og bankaktiviteter, der er forbundet hermed.

På den måde bliver virksomheder mere professionelle, effektive og bedre – som arbejdsgiver og som en del af samfundet.

da_DK