Passende koncepter

For at skabe merværdi bliver man nødt til at have indgående kendskab til og forståelse for sit eget erhvervsklima. Derfor vælger vi de virksomheder, vi investerer i, ud fra bestemte kriterier. Passende virksomhedskoncepter opfylder følgende kriterier.

Vi fokuserer på B2B. Så vores potentielle partnere driver forretning inden for erhvervsmæssige serviceydelser, handel, produktion, e-handel eller software. Det drejer sig i den forbindelse om etablerede markeder med en pålidelig afkastmodel. Her er der plads til yderligere vækst og forbedring baseret på kapitaltilførsel eller indskud af nødvendig ekspertviden.

 

Sund, motiveret vækst

Vi investerer i (finansielt) sunde virksomheder, der har vækstambitioner og er åbne over for at modtage ekstern rådgivning på et strategisk, kommercielt og organisatorisk plan. Det er virksomheder, som er klar til at afstå en aktiemajoritet eller en kontrollerende minoritetsandel. I mange af de nuværende og tidligere virksomheder, vi har investeret i, er direktør-storaktionæren/virksomhedsejeren stadig aktiv i virksomheden, mens ledelsen træder til som medindehaver. Det er ikke en betingelse, men øger dog chancerne for succes. "Vi sætter alle sammen handling bag ordene."

Sund, motiveret vækst

Vi investerer i (finansielt) sunde virksomheder, der har vækstambitioner og er åbne over for at modtage ekstern rådgivning på et strategisk, kommercielt og organisatorisk plan. Det er virksomheder, som er klar til at afstå en aktiemajoritet eller en kontrollerende minoritetsandel. I mange af de nuværende og tidligere virksomheder, vi har investeret i, er direktør-storaktionæren/virksomhedsejeren stadig aktiv i virksomheden, mens ledelsen træder til som medindehaver. Det er ikke en betingelse, men øger dog chancerne for succes. "Vi sætter alle sammen handling bag ordene."