Orangefield Group

Hoofdkantoor:
Amsterdam

(Nederland)

Hoofdkantoor:
Amsterdam

Orangefield Group is een wereldwijde aanbieder van hoofdzakelijk administratiediensten op het gebied van algemene bedrijfsactiviteiten, boekhouding, kredietverstrekking, onroerend goed, en fondsenbeheer. Het bedrijf is in 2007 met hulp van Foreman verzelfstandigd vanuit bank-verzekeraar ING Groep.

Exit:

In 2012 is Orangefield Group – in goede afstemming met het zittende management – verkocht aan een private equity investeerder. Inmiddels is Orangefield opgegaan in Vistra Group, één van ’s werelds grootste trustbedrijven.

Toegevoegde waarde Foreman:

Foreman heeft het management ondersteund bij het aanzienlijk verhogen van de productiviteit van factureerbare uren, het rationaliseren van de overhead en het versterken van de risico-beheersfunctie. Tevens is gericht ingezet op internationalisering: het aantal geografische locaties is organisch uitgebreid van 6 naar 14 landen en er zijn 3 gerichte acquisities gedaan in Europa en Azië om tevens het dienstenpakket te verbreden.

website:

nl_NL